Pažljivo planiranom poreskom politikom privredna društva ostvaruju velike uštede u poslovanju, zato je poreski konsalting i planiranje svake poslovne transakcije izuzetno značajan za poslovanje svakog privrednog subjekta.


Da bi poslovanje privrednog subjekta bilo optimalno neophodno je znanje iz oblasti poreskog zakonodavstva i računovodstvene prakse. Način pristupanja poreskom planiranju biznisa pre svega zavisi od vrste privrednog subjekta, od poslovne delatnosti, od načina i obima poslovanja, od  raspoloživog vremena i, u znatnoj meri, od detaljnog poznavanja poreskog zakonodavstva i kreativnih ideja u računovodstvu.


Centar za računovodstvo i konsalting će Vam omogućiti upravo to, da na bazi poznavanja poreskih propisa i računovodstvenih pravila, i na bazi toga, zakonskih mogućnosti da se odredjena aktivnost sprovede, napravite značajne poreske uštede.


Naša celovita usluga dopunjena je ličnim pristupom svakom pojedinačnom klijentu. Brižljivim planiranjem svake aktivnosti, omogućićemo Vam značajne poreske olakšice i uštede, što će znatno smanjiti odlive gotovine po ovom osnovu.


U skladu sa specifičnostima svakog pojedinačnog privrednog subjekta, nudimo sledeće usluge iz oblasti poreskog konsaltinga:

  • Izrada poreskih bilansa u skladu sa zakonskim propisima.
  • Simulacije poreskih kontrola, u cilju sprečavanja neželjenih pojava.
  • Poreski tretman složenih poslovnih transakcija.
  • Izrada svih poreskih prijava vezano za isplate zarada i naknada zarada.
  • Tumačenje poreskih propisa za potrebe poslovanja i obaveštavanje o promenama istih.
  • Ostale ugovorene usluge na zahtev klijenta iz oblasti poreskog savetovanja.

Zahvaljujući našim uslugama iz oblasti poreskog konsaltinga ostvarićete brojne uštede, što će Vam na dugi rok omogućiti značajne finansijske efekte.


Ukoliko ste zainteresovani za neku od usluga poreskog konsaltinga popunite dole navedeni formular.

Vaše ime i prezime *

Vaša e-pošta *

Kontakt telefon

Naziv privrednog subjekta 

Matični broj

Vrsta usluge poreskog konsaltinga

Definišite ukratko vrstu usluge poreskog konsaltinga

Dodatne informacije od značaja

Napomene, očekivanja, specifičnosti

Polja obeležena zvezdicom su obavezna.