Zahvaljujući raznovrsnim znanjima i iskustvima u mogućnosti smo da rukovodstvu klijenata asistiramo u rešavanju bilo koje vrste poslovnih problema sa kojima se suočava i pružimo još i usluge:

 • Organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih kontrola)
 • Pomoć u primeni MRS/MSFI (tumačenja, prva primena, računovodstvene politike i napomene uz finansijske izveštaje...)
 • Kontrola godišnjih finansijskih izveštaja
 • Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, bilansi spajanja i razdvajanja, likvidacioni...)
 • Pomoć u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja 
 • Statusne promene (pripajanje, spajanje, podela, izdvajanje)
 • Osnivanje privrednih društava sa pratećim uslugama
 • Osnivanje predstavništva i ogranaka
 • Registracija promena kod privrednih društava
 • Druge usluge

  Vaše ime i prezime *

  Vaša e-pošta *

  Kontakt telefon

  Naziv privrednog subjekta

  Matični broj

  Vrsta usluge *

  Kratko objašnjenje Vašeg zahteva

  Dodatne informacije od značaja

  Napomene, očekivanja, specifičnosti

  Polja obeležena zvezdicom su obavezna.