Zahvaljujući raznovrsnim znanjima i iskustvima u mogućnosti smo da rukovodstvu klijenata asistiramo u rešavanju bilo koje vrste poslovnih problema sa kojima se suočava i pružimo još i usluge:

  • Organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih kontrola)
  • Pomoć u primeni MRS/MSFI (tumačenja, prva primena, računovodstvene politike i napomene uz finansijske izveštaje...)
  • Kontrola godišnjih finansijskih izveštaja
  • Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, bilansi spajanja i razdvajanja, likvidacioni...)
  • Pomoć u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja 
  • Statusne promene (pripajanje, spajanje, podela, izdvajanje)
  • Osnivanje privrednih društava sa pratećim uslugama
  • Osnivanje predstavništva i ogranaka
  • Registracija promena kod privrednih društava
  • Druge usluge

Vaše ime i prezime *

Vaša e-pošta *

Kontakt telefon

Naziv privrednog subjekta

Matični broj

Vrsta usluge *

Kratko objašnjenje Vašeg zahteva

Dodatne informacije od značaja

Napomene, očekivanja, specifičnosti

Polja obeležena zvezdicom su obavezna.