Finansijska analiza se bavi istraživanjem i brojčanim predstavljanjem funkcionalnih odnosa koji postoje izmedju bilansnih pozicija, stanja i uspeha, a sa ciljem da se omogući što objektivnija ocena finansijskog položaja i aktivnosti preduzeća. U osnovi finansijska analiza predstavlja racio analizu, odnosno stavljanje u odnos pojedinih bilansnih pozicija. Ipak finansijsku analizu, možemo predstaviti u tri velike grupe:

1. Analiza pomoću racio brojeva;
2. Analiza poslovnog, finansijskog i totalnog rizika;
3. Analiza finansijskih tokova i njihovo bilansiranje;


Analiza pomoću racio brojeva, omogućava da se u razumljivoj formi za korisnika informacija iz finansijske analize, dodje do trenutnog finansijskog položaja preduzeća i to analizom sledećih grupa pokazatelja:

pokazatelja likvidnosti;
pokazatelja aktivnosti;
pokazatelja finansijske strukture;
pokazatelja rentabilnosti;
pokazatelja tržišne vrednosti;
analiza neto obrtnih sredstava i neto obrtnog fonda.

Za potrebe naših klijenata u mogućnosti smo da izvršimo kompletne ili parcijalne analize pojedinih pokazatelja a u zavisnosti od potrebe klijenta. Navedeni pokazatelji svakako u mnogome mogu da olakšaju sagledavanje trenutne finansijske situacije u preduzeću.

Analiza rizika takodje predstavlja sastavni deo finansijske analize preduzeća i obuhvata tri osnovne grupe pokazatelja:

1. Poslovni rizik i poslovni leverage – koji pokazuje odnos procentualne promene poslovnog dobitka na bazi procentualne promene obima prodaje, što predstavlja prihvatljivo merilo poslovnog rizika kojem je preduzeće izloženo.
2. Finansijski rizik i finansijski leverage – pokazuje relativni odnos poslovnog dobitka i dobitka pre oporezivanja što predstavlja izraz rizika finansiranja za preduzeće s obzirom da uzima u obzir cenu izvora finansiranja. Na taj način preduzeće može da sazna da li raspolaže adekvatnim izvorima finansiranja.
3. Totalni rizik i kombinovani leverage – predstavlja kombinaciju poslovnog i finansijskog rizika i na najpotpuniji način meri izloženost riziku preduzeća. Ovaj pokazatelj omogućava sagledavanje stepena izloženosti riziku a samim tim omogućava preduzimanje odgovarajućih korektivnih akcija u cilju njegovog smanjenja.


Analiza finansijskih tokova i njihovo bilansiranje obezbedjuje praćenje, analizu, kontrolisanje i planiranje finansijskih tokova u preduzeću. Obuhvata sledeće aspekte analize:
1. Izveštaj o tokovima ukupnih poslovnih sredstava.
2. Izveštaj o tokovima neto obrtnih sredstava.
3. Izveštaj o tokovima novčanih sredstava.


Navedeni izveštaji su veoma bitni jer omogućavaju preduzeću da sagleda mogućnosti raspolaganja pojedinih delova imovine, kao i njihovo korišćenje na najadekvatniji mogući način. Centar za računovodstvo i konsalting je upravo tu da vam omogući da Vi i Vaši partneri sagledate finansijsko stanje na najbolji mogući način.

Pored navedenih izveštaja, finansijska analiza može da obuhvata i finansijsko planiranje, za šta Vam stojimo na raspolaganju. Preciznost naših planova je vrlo visoka i omogućiće Vam da na najbolji mogući način upravljate svojim finansijama, sa znatno smanjenim rizikom. U okviru finansijskog planiranja vršimo sledeće usluge:

Planiranje – projektovanje novčanih tokova
Planiranje – projektovanje bilansa stanja i bilansa uspeha.

Na bazi dugogodišnjeg iskustva i primenom savremenih naučnih metoda u mogućnosti smo da Vam ponudimo još čitav splet različitih analiza vezanih za Finansijsku analizu i finansijski konsalting.

Sa Vašim zahtevom, možete nas upoznati popunjavanjem dole navedenog formulara.

  Vaše ime i prezime *

  Vaša e-pošta *

  Kontakt telefon

  Naziv privrednog subjekta

  Matični broj

  Vrsta usluge *

  Kratko objašnjenje Vašeg zahteva

  Dodatne informacije od značaja

  Napomene, očekivanja, specifičnosti

  Polja obeležena zvezdicom su obavezna.