Biznis plan ili poslovni plan je pisani dokument, kojim se definišu ciljevi, aktivnosti i potrebni resursi, a izrađuje se za potrebe pokretanje novog biznisa, proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti ili dobijanje kredita u banci. Pored toga, biznis plan omogućava određivanje prioriteta poslovanja, kao i sagledavanje unutrašnjih problema i korištenje šansi na tržištu.

Kao interni dokument, koristi ga rukovodstvo da sagleda trenutno stanje u kojem se preduzeće nalazi, definiše korake koje treba preduzeti da bi se situacija poboljšala, kao i da prati realizaciju planiranih aktivnosti.

Kao eksterni dokument, on služi bankama ili potencijalnim investitorima za donošenje odluke da li će uložiti svoj novac u preduzeće ili ne.

Biznis planovi se, najčešće, poistovećuju sa novim investicijama, odnosno ulaganjima finansijskih sredstava.

Često su poslovni planovi koji se dostavljaju za potrebe podnošenja kreditnih zahteva standardizovani. Ipak postoje odredjene finese koje se javljaju vezano za svaki pojedinačni konkurs. Upravo naše usluge izrade biznis planova, predstavljaju pružanje ove usluge, u skladu sa konkretnim zahtevima (da li je za kredit, za partnerstvo, za novi projekat itd.)

Biznis plan je naročito značajan kod sprovodjenja poslovnih ideja i kod komunikacije privrednih subjekata sa svojim okruženjem (banke, fondovi, suinvestitori, partneri itd.). On Vam omogućava da na jasan i precizan način predstavite svoju poslovnu ideju. Samo jasan i precizan biznis plan, omogućava ostvarivanje ciljeva i sprovodjenje poslovne ideje.

Naši biznis planovi omogućavaju Vam da na najkvalitetniji i najpotpuniji način sagledate svoje poslovne ideje kao i da ih prezentujete zainteresovanim stranama, kako kreditorima tako i poslovnim partnerima.

Sagledajte na najbolji mogući način svoje poslovne ideje uz naše profesionalne usluge. Ukoliko ste zainteresovani za usluge izrade biznis plana, popunite navedeni formular, kako bismo Vam dostavili ponudu.

  Vaše ime i prezime *

  Vaša e-pošta *

  Kontakt telefon *

  Naziv privrednog subjekta *

  Matični broj *

  Vrsta biznis plana *

  Namena biznis plana

  Vrednost investicije/iznos kredita

  Dodatne informacije od značaja

  Napomene, očekivanja, specifičnosti

  Polja obeležena zvezdicom su obavezna.