Centar za računovodstvo i konsalting se bavi pružanjem usluga računovodstva, poreskog i finansijskog konsaltinga. Naš tim čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti eksterne revizije (ovlašćeni eksterni revizori), interne revizije (ovlašćeni interni revizori), računovodstva, poreskog i finansijskog konsaltinga, koji su prethodno radeći u kompanijama, pomogli velikom broju domaćih i stranih klijenata da svoje poslovanje organizuju na optimalan način i u skladu sa važećim propisima. Takođe, naši stručnjaci imaju značajno iskustvo, sveobuhvatno znanje i dostignuća u oblasti regulatorne reforme, pružanja usluga u javnom sektoru i u ostalim segmentima unapređenja javne uprave na republičkom i lokalnom nivou.


Centar za računovodstvo i konsalting garantuje najviši kvalitet za svaki angažman koji uključuje pružanje profesionalnih usluga. Bilo da je reč o računovodstvu, finansijskom ili poreskom konsaltingu, kroz blisku saradnju sa menadžmentom, klijent u nama ima pouzdanog partnera koji je uvek spreman da pruži profesionalne savete i mišljenja u cilju ostvarenja poslovne strategije.


Svako angažovanje naših stručnjaka podrazumeva striktnu primenu sledećih opštih principa:

Integriteta i nezavisnosti

Objektivnosti

Kvaliteta i efikasnosti

Stručnosti i profesionalne etike

Vaš poslovni uspeh je i naš uspeh.

Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče nova znanja i brzo prevede stečena znanja u akciju jeste jedina vrhunska poslovna konkurentna prednost.

Jack Welch

Profesionalan pristup

Profesionalizam naših zaposlenih je naša obaveza u odnosu sa svim klijentima. Naš zadatak je klijentima omogućimo sigurnije poslovanje i pružimo stručnu podršku u njihovom nesmetanom rastu i razvoju.

Kvalitet i dugogodišnje iskustvo

Garanciju kvaliteta naših usluga daju profesionalci i stručnjaci koji su svoja dugogodišnja iskustva sticali radom na kompleksnim poslovima eksterne i interne revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja.

Posvećenost

Mislite o nama u svakom momentu kao o sopstvenom izvoru podrške u rešavanju vaših problema. Radimo naporno da zaslužimo Vaše poverenje. Verujemo u međusobne odnose i saradnju sa ciljem razvijanja dugoročne poslovne saradnje.

Brza usluga

Zahvaljujući adekvatnom planiranju i zahtevima klijenata, zalaganju, interesovanju nesebičnom angažmanu, naše usluge pružamo brzo, u najkraćem vremenskom intervalu i u okviru zakonskih rokova.