January 18, 2018

PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” ZA 2019. GODINU

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, […]
May 26, 2016

Nove OECD Smernice za transferne cene

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj („OECD“) je 10. jula 2017. godine objavila novo izdanje OECD Smernica o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave. […]
March 18, 2016

Transferne cene i povezana lica

Neka od najbitnijih pitanja u oblasti transfernih cena su ko se smatra povezanim licem i da li postoji povezanost između privrednih subjekata. Zakon o porezu na […]